Whitepaper - Budgeting for Integrations

Whitepaper: Budgetering för integration

Att räkna på kostnaderna för investering av IT-tjänster kan vara svårt. Speciellt när teknologiskiften sker snabbt och nya möjligheter och förändrade metoder blir standarder.

I systemintegrationernas värld är detta precis vad som händer. Det sker ett paradigmskifte vilket förändrar synsättet och därmed också budgeteringen för integration i företagen.

I detta Whitepaper får du lära dig:

  • Utvecklingen av systemintegration
  • Paradigmskifte ger effekt på din  integrationsbudget
  • Vad vi kan förvänta oss av framtidens systemintegration