Kundcase

Snabbare time-to-market med rätt integrationsplattform

”Time to market” – en kritisk framgångsfaktor för Schibsted. 

Ladda hem kundcaset

Snabbare onboarding och snabbare time-to-market

Läs om hur Schibsted, med Sveriges största konsumentdatabas, tänkte när de valde och implementerade sin integrationsplattform.

I det här kundcaset med Schibsted får du veta mer om:

  • Vad som krävs för att möjliggöra snabbare on-boarding av nya bolag inom en koncern.
  • Skapa snabbare time-to-market för nya tjänster och möjliggöra innovation genom integration.
  • Inblick i hur Schibstedkoncernen tog sig an integration i sin digitala affärsmodell och hur de valde integrationsplattform
Schibsted logo
Mediavärlden förändras i allt snabbare takt, att ha en snabb ”Time to market” är en kritisk framgångsfaktor. Behovet av att enkelt kunna byta ut och introducera nya IT-tjänster ökar ständigt.
Anette Källgren - CRM-Arkitekt Schibsted

Så levererar Entiros en integrationsplattform åt Schibsted

Läs om samarbetet mellan Schibsted och Entiros och hur rätt vald integrationsplattform skapar snabbare onboarding av nya bolag och snababre time-to-market för nya tjänster.