INFOGRAPHIC

En tidslinje över PSD2

Dokument och deadlines presenterade av European Banking Authority (EBA) avseende tolkningen av PSD2-direktivet.

Ladda hem tidslinjen

Få en klarare bild över PSD2-processen

Få en tydligare bild av processen kring betaltjänstedirektivet PSD2. Vi har skapat en tidslinje för de dokument och deadlines som presenterats av European Banking Authority (EBA) avseende tolkningen av PSD2-direktivet.

Tidslinje med länkar till dokument och källor

PSD2-tidslinjen innehåller inte bara viktig information om olika datum och dokument presenterade av EBA, den innehåller även klickbara länkar till alla referrerade dokument och källor.

(Version 2.0, uppdaterad 2017-12-19)